Anularea unui bon fiscal operat gresit

Pentru anularea unui bon fiscal operat gresit, se intocmeste un dosar ce va cuprinde:

 1. sesizarea scrisa a persoanei care a efectuat gresit operatiunea, cu precizarea motivatiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum si a numarului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei si minutului emiterii acestuia;
 2.  decizia scrisa de aprobare a corectarii operatiunii gresit efectuate, emisa de directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau de alta persoana care raspunde de gestionarea patrimoniului unitatii;
 3.  copie de pe nota sau notele de receptie si constatare de diferente, intocmite de la ultima inventariere pana la zi, prin care a fost stabilit pretul cu amanuntul al produsului sau produselor inregistrate gresit in aparatul de marcat electronic fiscal; (numai in cazul cand este necesara corectarea unui pret din casa de marcat sau din programul de gestiune, daca a cauzat eroarea respective)
 4.  nota de contabilitate care reflecta operatiunea efectuata respectiv anularea unui bon fiscal operat gresit

 

De exemplu, daca s-a emis eronat  de catre operator un  bon fiscal cu valoarea totala de 1500 lei:

 1. Sesizare pentru anularea unui bon fiscal operat gresit

  Nr. _____________ /____________
  Subsemnata ________, CNP __________________., angajata in functia de lucrator comercial la
  S.C. ____________, activand la punctul de lucru situat la adresa _____________ aduc la cunostinta departamentului financiar-contabil urmatoarele:

  – in data de ___________, la ora _______, am emis eronat bonul fiscal nr. _______ in valoare de 1.500 de lei;
  – suma de pe bonul mentionat a fost tastata gresit drept care solicita anularea acestui bon;

  – am emis pentru operatiunea de vanzare bonul fiscal nr. _________, in valoare de 1.000 de lei – valoarea reala a vanzarii. (daca este cazul)

  Data                                                                     Semnatura

   2. Decizia scrisa a contabilului pentru anularea unui bon fiscal operat gresit, de forma:

Decizie
Nr. __________ / _________
In baza sesizarii nr, ________ /____________ si a verificarii realitatii celor declarate in respectiva sesizare, departamentul financiar-contabil decide anularea bonului fiscal nr. ______________, in valoare de 1.500 lei, emis in data de ___________ la ora __________.
Data                                                              Semnatura si stampila

3. in aceasta situatie nu sunt necesare copiile de pe notele de intrare-receptie, nefiind vorba despre inregistrarea gresita a unor produse in casa de marcat si corectarea bonurilor, ci despre o greseala unica de operare si anularea bonului in cauza.

    4.Nota contabila pentru anularea unui bon fiscal operat gresit

care reflecta anularea bonului fiscal nr. _________/___________:
(TVA de 19%)
4111                     =                 %                    – 1.500 lei
„Clienti”                                 707                 – 1.260.50 lei
„Venituri din vanzarea marfurilor”
4427                 – 239.5 lei
„TVA colectata”

 

Documentat din:

http://www.conta.ro/articol_procedura-de-anulare-a-unui-bon-fiscal-inregistrarile-contabile-necesare-5126.html